Thursday, October 23, 2008

Koncentrationsläger

Italien ska stänga 167 romska läger berättar DN. De ska flyttas till "särskilt anlagda byar"... Är inte det definitionen på koncentrationsläger, och precis vad många tyskar och svenskar kanske trodde att Auscwitz war, precis som dem som gick in under skylten "Arbeit macht Frei"...

No comments: